7:00 + Grzegorza Suchodolskiego (3 greg.)
7:00 + Jana Rutkowskiego (4 greg.)
7:00 + Barbarę i Stefana Golacik (17 greg.)
18:00 Suma odpustowa – 30. rocznica powstania parafii Świętego Krzyża