7:00 + Danutę Pejta (pog.)
17:00 + Jana Chylińskiego (pog.)
18:00 + Halinę Zabłotną (14 greg.)
18:00 + Grażynę Staszewską (pog.)