7.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 16/
7.00 Za śp. Michała Biernackiego /1 popog./
17.00 Za śp. Jacka Świderskiego
18.00 Ślub: Tomasz i Katarzyna