7.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Eugeniusza Bartnika /pog./
18.00 Za śp. Stefana Grabowskiego w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Piotra Czarneckiego /pog./