7:00 + Elżbietę Jałocha (pog.)
17:00 + Jana Graczykowskiego (pog.)
17:00 + Tomasza Sarwińskiego (1 greg.)
18:00 + Ryszarda Kazimierczaka (30 greg.)
18:00 + Radosława Iwańskiego (pog.)