7.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
17.00 Za śp. Longina Kalinowskiego
18.00 Za śp. Józefa Maliszewskiego, Rodziców i teściów i za zmarłych z rodziny Szałkowskich i Maliszewskich
18.00 Za śp. Józefa Adamiaka, dziadków Maszkiewicz, Halinę Maszkiewicz, dziadków Stefańskich oraz Teresę i Ryszarda Tatulińskich