7.00 Za śp. Roberta Bodęga /pog./
17.00 Za śp. Stanisława Muras i Stanisława Kazimierczaka
18.00 Za śp. Jerzego, Stanisława, Sergiusza i Ninę Pałka
18.00 Za śp. Stanisławę Milewską