7:00 + Jerzego Słowikowskiego (pog.)
17:00 + Stanisławę, Józefa i Tadeusza Jeznachów
18:00 + Ryszarda Kazimierczaka (23 greg.)
18:00 + Jana i Genowefę Kwaśniewskich