7:00 + Stanisława Keklak (5 greg.)
7:00 + Krystynę Szponar (25 greg.)
15:00 dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Zofii (60 rocz. urodzin) i Sławomira Szuflińskich
17:00 + Stanisława Kaźmierczaka i Stanisława Muras
17:00 + Tadeusza Zdebko (8 greg.)
18:00 + Stanisławę Milewską
18:00 + Stanisława i Jerzego Pałka, Ninę i Sergiusza Solenko