7:00 + Jana Brzezińskiego (pog. 2/2)
7:00 + Ewę Helenę Końską (pog. 1/4)
17:00 + Roberta Wochowskiego (pog. 17/30)
18:00 + Krystynę Rode, Małgorzatę Popielską
18:00 + Czesławę Duszak (18 greg.)