7.00 Za śp. Zygmunta Załęskiego /imieninowa/
17.00 Za śp. Zygmunta Kaniewskiego /imieninowa/
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 30
18.00 Za śp. Mieczysława Rusin w 32 r. śm.