7:00 + Bolesława Bornińskiego (pog.)
17:00 + Halinę Kruszewską (9 r. śm.), Tadeusza i Pawła Kruszewskich
18:00 + Ryszarda Kazimierczaka (16 greg.)
18:00 + Zygmunta Wójcickiego (z ok. im.)