8.00 Za śp. Marię Kwiatkowska, Henryka Putyra
9.30 Za śp. Mieczysława i Aleksandrę Poleszaków
11.00 Za śp. Rodziców Annę i Zygmunta Kujawskich
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Zygmunta Golińskiego w 13 r. śm.
18.00 Za śp. Stanisława Mazura w 10 r. śm. oraz Rodziców Szymańskich i Mazur