7:00 + Piotra Kęsego
7:00 + Jana Keklak (27 greg.)
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (30 greg.)
17:00 + Piotra Karwowskiego (z ok. imienin)
18:00 + Piotra Tomaszewskiego (z ok. imienin)
18:00 + Joannę Sztreker (3 r. śm.)