8:00 + Stanisławę Keklak (27 greg.)
9:30 + Kazimierę, Tadeusza i Kazimierza Dworczyk, Janinę Piekarską
9:30 + Marię i Józefa Angielczyk
11:00 + Zdzisława Jankowskiego, Janinę i Czesława Kuśmierz
11:00 + Ewę Grzybowską (7 greg.)
12:30 w intencji Parafian
12:30 w intencji Marii i Krzysztofa Kędzierskich z ok. 30 rocznicy ślubu
16:00 + Anielę i Zygmunta Kosińskich 18:00 + Tadeusza Zdebko (30 greg.)
20:00 + Marię i Stanisława Chyleńskich