8:00 + Marię Kwiatkowską
9:30 o zdrowie i Boże bł. dla Marianny Baraniak z okazji imienin i 84 urodzin
11:00 + Tadeusza Włodarskiego w 26 r. śm.
12:30 w intencji Parafian
18:00 + Włodzimierza Jeziaka w 2 r. śm., r-ców Mirosławę i Czesława Burzyńskich oraz Marka Burzyńskiego