8.00 Za śp. Marię Kwiatkowską
9.30 Za śp. Stefanę i Wacława Adamskich
11.00 Za śp. Krzysztofa, Czesława i Mariannę Lugalińskich oraz Edwarda Wiśniewskiego, Chrzest: Zuzanna
12.30 Za Parafian
18.00 Za śp. Mariusza Hajskiego w 12 r. śm.
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /pog./