8:00 + Adelę Borek (pog.)
9:00 + rodziców Helenę (15 r. śm.) i Henryka Myzia
18:00 + Ryszardę Sak (30 greg.)
18:00 + zmarłych z rodziny Fijałkowskich i Janaszkiewiczów