8.00 Za śp. Piotra Karwowskiego, Hieronimę i Stanisława Sobeckich, Barbarę i Sylwestra Karwowskich
9.30 Za Parafian
9.30 Za śp. Leokadię i Franciszka Czekaj i ich Rodziców, Tadeusza Czekaj i Zygmunta Gajewskiego
18.00 Za śp. Jana Dzierzbińskiego w 4 r. śm.