8:00 + Annę Piskorz (1 r. śm.)
8:00 + o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Bogu znanej osoby
9:30 + Stanisławę Keklak (20 greg.)
9:30 + Janusza, Barbarę i Marka Fedorowiczów
11:00 + rodziców Jadwigę i Zenobiusza Maćkowskich oraz Andrzeja Maćkowskiego
11:00 + Tadeusza Zdebko (23 greg.)
12:30 w intencji Parafian
16:00 + Stanisława Gołębiewskiego, Lucynę, Helenę, Stanisława i Stanisławę Gołębiewskich
18:00 + Łukasza Pakulskiego (9 r. śm.)
20:00 + Tadeusza Dudzińskiego (pog.)
20:00 o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla ósmoklasistów przystępujących do egzaminów