7.00 Za śp. Jolantę Rutecką /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Mariannę i Mirusię Kamińskie
18.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
18.00 Za śp. Teklę Sikorską /popog./