8.00 Za śp. Celestyna
9.30 Za śp. Halinę Kaszubską w 5 r. śm., Rodziców Mariannę i Józefa Kawałek, Irenę Kawałek oraz Bogdana Kacprowicz
10.30 I Komunia św.
12.30 W intencji Parafian – I Komunia św.
16.00 Za śp. Halinę i Henryka Dąbrowskich
18.00 Za śp. Rodziców Czesława i Mariannę Rychlińskich
20.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./