8.00 Za śp. Rodziców Janinę i Jana Jabłońskich, brata Jerzego i Rodziców Szczypińskich
9.30 Za śp. Pawła Chojnackiego w 1 r. śm.
11.00 Za śp. Józefa Tylickiego w 1 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Ryszarda Wiśniewskiego – imieninowa
18.00 Za śp. Leszka Woronieckiego w 10 r. śm.
20.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./