7:00 + Kazimierza Strzeleckiego (pog.)
8:00 + Krystynę Kuźniewską (5 r. śm.)
8:00 + Annę Majewską i Grażynę Majewską-Poleszak
9:30 + Radosława Nisztora (21 greg.)
9:30 + Bożenę Adamiak (14 r. śm.)
11:00 + Józefę i Jana Szafrańców, Juliannę i Józefa Szuflińskich
11:00 + Józefę Szczutowską (21 greg.)
12:30 w intencji Parafian
15:00 + Jerzego Jakubca (pog.)
16:00 + Longina Kalinowskiego, Jadwig i Hieronima Kalinowskich
18:00 + Janinę Rzemieniewską (1 r. śm.)
20:00 + Andrzeja Miodka (pog.)