8.00 Za śp. Jarosława Rydzewskiego w 3 r. śm.
9.30 Za śp. Irenę Kicińską /23 greg./
11.00 Za śp. Mariannę Strześniewską
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Filip, Adam
16.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./
18.00 Za śp. Janinę i Józefa Dłabichów
20.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./