8:00 + r-ców Annę i Stanisława Golasa, Barbarę i Józefa Szcześniak
8:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (28 greg.)
9:30 + Annę Sosnowską (pog.)
9:30 + Mariannę Stępnik
11:00 + Janinę Ostaszewską (pog.)
11:00 + Andrzeja Kośnika (2 r. śm.)
12:30 w intencji Ojczyzny
16:00 + Lucynę Duchewicz, Wojciecha Olewińskiego
18:00 + Ryszarda Niklasa (1 r. śm.)
20:00 + Jana Budnickiego (pog.)