8.00 Za śp. Antoniego Rudowskiego
9.30 Za śp. Rodziców Irenę i Kazimierza Siwińskich i brata Bogdana Siwińskiego
11.00 Za śp. Rodziców Stefana i Irenę Szymańskich i brata Andrzeja
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego
18.00 Za śp. Tadeusza Kuleszę w 33 r. śm.
20.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./