8:00 + Krystynę Szponar (26 greg.)
8:00 + Mirosława Lubowieckiego, rodziców i siostry
9:30 + Stanisława Keklak (6 greg.)
9:30 + Józefa Rudowskiego
11:00 + Stanisławę, Józefa i Tadeusza Jeznach oraz Andrzeja Jasińskiego
12:30 w intencji Parafian
16:00 + Tadeusza Zdebko (9 greg.)
16:00 + Mariannę Pełka (11 r. śm.), Józefa i Stanisława Pełka 18:00 + Jana Ronczkowskiego 20:00 + Jana Kwaśniewskiego