8:00 + Annę Piskorz (2 r. śm.)
9:30 + Tomasza Sarwińskiego (7 greg.)
9:30 + Kazimierę, Kazimierza i Tadeusza Dworczyków, Janinę Piekarską
9:30 + Czesława i Mariannę Rychlińskich
11:00 + Andrzeja Maćkowskiego i r-ców Maćkowskich
11:00 + Elżbietę Papierzyńską (pog.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + Łukasza Pakulskiego (10 r. śm.)
18:00 + męża Zbigniewa Łassa, r-ców Malińskich i Łassów
20:00 + Zofię i Stanisława Mierzejewskich