8.00 Za śp. Szczepana w 29 r. śm. i Jadwigę w 5 r. śm. Deska
9.30 Za śp. Irenę Kicińską /30 greg./
11.00 Za córkę śp. Martę Ptak-Włodarską w 4 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Zbigniewa Dynowskiego
18.00 Za śp. Piotra Czarneckiego w 1 r. śm.
20.00 Za śp. Bożenę Piórkowską /popog./