8.00 Za śp. Rodziców Jadwigę i Szczepana Deska i brata Bernarda
9.30 Za śp. Jacka Waszak /popog./
11.00 Za śp. córkę Martę Ptak-Włodarską w 5 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 16/
18.00 Za śp. Ryszarda Simaczenko
20.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./