8.00 Za śp. Rodziców Czesława i Annę Hejne, dziadków Rzepeckich i Hejne
9.30 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 2/
11.00 Za śp. Szczepana Ziółkiewicza i Sławomira Górnickiego
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Jana i Janinę Cieślak i Rodziców Kapelańskich
18.00 Za śp. Jana i Janinę Szymańskich, dziadków Dymków i dziadków Szymańskich
20.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./