8.00 Za śp. Rodziców Stanisława /30 r. śm./ i Jadwigę /3 r. śm./ Bor
9.30 Za śp. Barbarę Pawłowską w 5 r. śm.
11.00 Za śp. Piotra Supłacz /popog./
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 23/
18.00 Za śp. Romualda Ziółkowskiego w 11 r. śm.
20.00 Za śp. Jacka Waszak /popog./