8.00 Za śp. Annę i Stanisława Golasa oraz Barbarę i Józefa Szcześniak
9.30 Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o dalsze błogosławieństwo
11.00 Za śp. Filomenę i Mieczysława Kwiatkowskich
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Czesławę i Jana Frankel
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Moniki i Tomasza oraz Piotrusia
20.00 Za śp. Rodziców Halinę /w 5 r. śm./ i Józefa Malickich