8.00 Za śp. Krzysztofa Palusińskiego
9.30 Za śp. Barbarę Godlewską, Halinę Turowską i Romana Godlewskiego
11.00 Za śp. Leokadię Wróblewską w 1 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Mieczysława Garbarczyka i Józefa Wicińskiego
18.00 Za śp. Rodziców Feliksę i Lucjana Mostkowskich
18.00 Za śp. Zuzannę Strześniewską w 6 r. śm.
20.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./