7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (18 greg.)
7:00 + Janinę i Henryka Kuczmańskich, Kazimierza Padzik
7:00 + Janusza Padzik i Krystynę Olenderek
7:00 + Danutę Przemyłską (pog.)
20:00 + Jana Budnickiego (pog.)
22:00 + Jana Klimkiewicza (pog.)
24:00 Pasterka – w intencji parafian