8:00 + Marię Kwiatkowską
9:30 + Alfreda i Jana Gębura oraz dziadków Sieradzkich
9.30 + Marię Misiak, Franciszkę i Stanisława Kroczak
11:00 O Boże błogosławieństwo dla Sylwii i Artura w 10 r. ślubu oraz dla Moniki i Radosława w 14 r. ślubu i ich syna Oskara
11:00 + Rodziców Stefanię i Wacława Adamskich
12:30 w intencji parafian
18:00 + Stanisława Fuz (6 r. śm.) oraz teściów Jana i Walentynę Fuz
20:00 + Marka Krawczak (pog.)