7:00 + Marię Zwolińską (1 pog.)
17:00 + Lucjana Kotarskiego (pog.)
18:00 + Jolantę Czaja (pog.)
18:00 + Jana Graczykowskiego (pog.)