7:00 + Andrzeja Kośnika (pog.)
7:00 + Justynę Zgierską
17:00 + Halinę Zabłotną (1 greg.)
18:00 + Henryka Turkowskiego (pog.)
18:00 w int. Małgorzaty i Zbigniewa Tomaszewskich z ok. 30. rocznicy ślubu