7:00 + Irenę i Tadeusza Lewandowskich, Zofię, Sławomira, Zbigniewa Olszewskich
7:00 + Danutę Annę Sokołowską (1 pog.)
17:00 + Edwarda i Helenę Gościckich, dziadków Gościckich i Gawlińskich
18:00 + Andrzeja Cichockiego (pog. 10/18)
18:00 + Stanisława Jeznacha (8 greg.)