7:00 + Grażynę Różalską (pog.)
17:00 + Helenę Sieradzką (pog.)
17:00 + Jana Kawieckiego
18:00 + Michała Biernackiego (pog.)
18:00 + Piotra Klatka (pog.)
18:00 + Edwarda Kaźmierkiewicza