7:00 + Zbigniewa Stencla (pog. 10/11)
7:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza (int. od wspólnot parafialnych)
17:00 + Edmunda Kamińskiego (greg.)
18:00 + Bogdana Budzyńskiego