7:00 + Marka Nowaka (pog.)
7:00 + Eugenię i Zygmunta Tarka
17:00 + Helenę Rochowicz (18 greg.)
18:00 + Bogdana Budzyńskiego
18:00 + Józefa Choińskiego (pog.)