7:00 + Tomasza Góreckiego (pog.)
18:00 + Lecha Siekluckiego, Kamilę i Jana Siekluckich