7:00 + Barbarę Cwalina (pog.)
17:00 + Elżbietę Papierzyńską (23 greg.)
18:00 + Stanisławę Milewską (5 r. śm.)
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (23 greg.)