7:00 + Hannę Kacner (pog. 3/8)
17:00 + rodziców Henryka (23 r.śm.) i Helenę Myzia
18:00 + Grażynę Rietz (pog. 1/31)
18:00 + Jana Rososińskiego (pog. 12/20)