7:00 + Jana Marciniaka
17:00 + Jana i Janinę Irchów, Jana Olszówkę
17:00 + Wiesława Gieryszewskiego
18:00 + Macieja i Bogdana Cholewińskich, Józefa i Janinę Piotrowskich
18:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (7 r. śm.)