7:00 + Jana Rutkowskiego (5 greg.)
7:00 + Włodzimierza Jeziaka
17:00 + Grzegorza Suchodolskiego (4 greg.)
18:00 + Jadwigę Pietrzak (7 r. śm.)
18:00 + Barbarę i Stefana Golacik (18 greg.)