7:00 + Barbarę Lampowską (pog. 1/11)
7:00 + Danutę Chyba (3 r.śm.)
17:00 + Czesławę Duszak (15 greg.)
18:00 + Halinę i Józefa Gąsiewskich
18:00 + Jadwigę Pietrzak (9 r.śm.)