7:00 + Dariusza Murawskiego (pog.)
7:00 + Jana Malinowskiego (pog.)
17:00 + Henryka Skrzyńskiego (pog.)
18:00 + Halinę Zabłotną (15 greg.)
18:00 + Jadwigę Pietrzak (6 r. śm.)